Kuvia Pictures

Non Serviam A-pentue 4-viikkoisena / Non Serviam A-litter 4 weeks

Kuvat/pictures: Laura Rodriguez 8.6.2008

***

Kafka, uros / male:

***

Cesem, narttu / female:

***

Kimble, narttu / female:

***

The Fly, uros / male:

***

Gimli (Eastwood), uros / male:

***

Hasina, narttu / female:

>> Takaisin / Back